Бренд Артикул Наименование
GIVER 105D31L БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 92AH 720A
GIVER 190N4BKXKX0 Аккумулятор 6СТ-190 АПЗ GIVER под конус Евро
GIVER 190N4BKXKX1 Аккумулятор 6СТ-190 АПЗ GIVER под болт Евро
GIVER 6CT190 АКБ Giver 6СТ-190(3) . узкий .евро конус (+ слева)
GIVER 6CT1901250A Батарея6СТ190-1250А
GIVER 6CT190R Аккумулятор 6СТ-190 . узкий росс. конус (+ справа)
GIVER 6CT225 АКБ 225 Ач GIVER HYBRID (пуск.ток. 1500А) евро 6CT225
GIVER 6СТ100 АКБ 6СТ-100Ah *GIVER
GIVER 6СТ110 АКБ 6СТ-110Ah прямой
GIVER 6СТ132N АКБ 6-СТ-132Ah прямая полярность. пусковой ток 880А, росс. конус, 513х189х218 мм
GIVER 6СТ132ПП Аккумулятор (АКБ) 4-прямая полярность [+-] 12V-132Ah
GIVER 6СТ190ОП Аккумулятор (АКБ) 3-обр.полярность 514х223х220 1250А
GIVER 6СТ190ПП Аккумулятор (АКБ) прямая полярность 514х223х220 1250А
GIVER 6СТ190ППболт Аккумулятор (АКБ) прямая полярность 514х223х220 1250А
GIVER 6СТ60ОПR Аккумулятор (АКБ) обратная полярность [0]
GIVER 6СТ60ПП Аккумулятор (АКБ) прямая полярность 242х175х190 500А
GIVER 6СТ771 Аккумулятор автомобильный 77 А/ч п/п Giver
GIVER 77L1L3АЧАЧ0 Аккумулятор (АКБ) 1-прямая полярность [+-]
GIVER 77N0L3АЧАЧ0 Аккумулятор (АКБ) обратная полярность
GIVER YV00102419 Р Р Р С Р С Р С С Р С (Р Р Р ) 4-Р С С Р Р С Р Р Р С С Р Р С С С - 12V-132Ah
GIVER YV00300 Р Р Р С Р С Р С С Р С (Р Р Р ) Р С С Р Р С Р Р Р С С Р Р С С С 514С 223С 220 1250Р
GIVER YV01404176 Р Р Р С Р С Р С С Р С (Р Р Р ) 3-Р Р С .Р Р Р С С Р Р С С С 514С 223С 220 1250Р
GIVER YV01438409 Р Р Р С Р С Р С С Р С (Р Р Р ) Р С С Р Р С Р Р Р С С Р Р С С С 242С 175С 190 500Р
GIVER YV01461391 Р Р Р С Р С Р С С Р С (Р Р Р ) Р Р С Р С Р Р С Р Р Р С С Р Р С С С 0
GIVER YV02527819 Р Р Р С Р С Р С С Р С (Р Р Р ) Р С С Р Р С Р Р Р С С Р Р С С С 514С 223С 220 1250Р
GIVER YV03102805 Р Р Р С Р С Р С С Р С (Р Р Р ) Р Р С Р С Р Р С Р Р Р С С Р Р С С С
GIVER YV03102806 Р Р Р С Р С Р С С Р С (Р Р Р ) 1-Р С С Р Р С Р Р Р С С Р Р С С С -